Comparteix:

Carnet UPC, compte d'usuari i certificat digital.

Comptes d'usuari

Tot usuari té accés a uns serveis a través d'un compte d'usuari únic. Aquest li permet, entre d'altres:


El compte és personal i intransferible i l'usuari és el responsable de les accions que se'n facin.

 

Els estudiants nous reben aquesta informació durant la setmana després de la matrícula, al seu correu electrònic personal.
Els estudiants ja matriculats, poden consultar el seu nom d'usuari i canviar la contrasenya a: Intranet UPC

El personal (PDI/PAS) nou .......
En qualsevol moment es pot consultar el nom d'usuari i canviar la contrasenya a: Intranet UPC

 

Carnet UPC

El carnet que emet la UPC és digital. Per obtenir-lo s’ha d’estar registrat a la identitat i disposar d'una fotografia. El registre a la identitat és automàtic en el moment de formalitzar la matrícula, o la contractació. La foto es pot carregar des d'aquest enllaç:

El carnet  t'identifica com a membre de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat) i està disponible des de l’App UPC.

Tota la informació referent al carnet la trobaràs aquí

En cas de necessitar accedir a pàrquings, edificis, realitzar el marcatge horari o utilitzar el servei de reprografia, es necessita una targeta d’accés. El PDI i PAS de nova incorporació que la necessitin, la poden sol·licitar, accedint a través de l’eina gClauer

Les persones que actualment disposen del carnet UPC físic, poden continuar utilitzant-lo amb totes les funcionalitats. En el moment del seu deteriorament o pèrdua se substituirà per una targeta d’accés. 

Per obtenir la targeta és necessari disposar de la fotografia. Si no es té informada o es vol actualitzar, es pot fer accedint en aquest enllaç

Si es forma part dels col·lectius PDI o PAS, es pot sol·licitar la targeta accedint a gClauer:

I en un termini aproximat d'una setmana, es rep al lloc de treball.

També es pot sol·licitar la targeta des dels punts d’atenció a l’usuari:

El col·lectiu d’estudiants, convidats, personal del grup UPC i d'entitats vinculades i personal vinculat a la UPC que necessitin una tarja d’accés poden fer la sol·licitud contactant amb un punt d'atenció a l'usuari.

En cas que el PDI/PAS necessiti una targeta de forma immediata (no es pot esperar els 2/3 dies que tarda) en els punts d’atenció a l’usuari es pot proporcionar una targeta d'accés temporal.

Tota la informació en relació a la targeta d’accés es troba en aquest enllaç:

[+informació]

 

Certificat digital

El certificat digital de la UPC es un servei adreçat als membres dels col·lectiu PDI i PAS, que els identifica electrònicament i de forma fefaent, i s'instal·la en el xip criptogràfic del carnet universitari.

[+informació]

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

No hi ha cap indicador enregistrat relacionat amb aquest servei