Comparteix:

Català

La Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit del Campus de Terrassa (UTGCT), té com a funció bàsica donar suport de gestió i serveis a les diverses unitats acadèmiques (ESEIAATFOOT , Departaments i Institut) i als usuaris i usuàries que desenvolupen l'activitat docent, de recerca i de transferència de resultats en aquest àmbit.