Comparteix:

Gestió acadèmica

programa-inclusio-1.png

Suport de gestió i serveis en els processos associats als estudis de grau, màster i doctorat (programació de la docència, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les pràctiques externes, les relacions internacionals i la gestió de la mobilitat dels estudiants, l'orientació i l'acollida als estudiants) d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.


Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Estudis

 10

Graus
Curs 2019/20

 9

Màsters
Curs 2019/20

 3

Programes de doctorat
Curs 2019/20

Indicadors

Indicadors àrea de gestió acadèmica

 3967

Estudiantat matriculat 
Curs 2019/20

 548

Número d'assignatures
Curs 2019/20

 849

Titulats
Curs 2018/19

 183

Estudiants outgoing
Curs 2019/20

 171

Estudiants outgoing
Curs 2019/20

 851

Convenis de Cooperació Educativa
Curs 2019/20

 6158

Tràmits a Prisma
Curs 2019/20

 5312

Tíquets a SAU
Curs 2019/20