Comparteix:

Accés, doctorat i internacionals

  • Gestiona els processos d'accés, admissió, primera matrícula i acollida dels estudiants dels màsters i programes de doctorat que imparteix l'Escola.

  • Gestiona la mobilitat dels estudiants outgoing i incoming (estudis i pràctiques).

  • Gestiona la mobilitat del PDI.

  • Gestiona l'acollida dels estudiants internacionals.

  • S'ocupa de les aliances i xarxes d'àmbit internacional, la relació amb universitats i institucions nacionals i internacionals per a l'establiment de vincles i convenis de col·laboració internacional, intercanvi i doble titulació.