Vés al contingut (premeu Retorn)

El servei

Suport de gestió i serveis en els processos associats als estudis de grau,
màster i doctorat

Suport de gestió i serveis en els processos associats als estudis de grau, màster i doctorat (programació de la docència, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les pràctiques externes, les relacions internacionals i la gestió de la mobilitat dels estudiants, l'orientació i l'acollida als estudiants) d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.


L’Àrea s’estructura en 3 unitats organitzatives:

 OPCIÓ 1:

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA

 • Gestiona tots els processos vinculats a la planificació acadèmica i l'organització de la docència: encàrrec docent, guies docents i programes de les assignatures, coordinadors, calendaris acadèmics, calendaris d’exàmens, horaris, matrícula i avaluació dels estudiants, promocions, etc.
 • Gestiona els processos vinculats als treballs de fi d'estudis i treballs dirigits.
 • Dóna suport als processos de seguiment i millora de la docència de l'Escola.
 • Gestiona els processos vinculats a l'avaluació del professorat: anàlisi de l'activitat docent, enquestes als estudiants sobre el professorat i les assignatures, etc.
 • Assessora i dona suport a la direcció per a la presa de decisions i als processos de qualitat.
 • Gestiona les reserves d'espais docents de l'Escola.

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L'ESTUDIANTAT – SIAE

 • Atén i resol les demandes d'informació i sol·licituds dels estudiants sobre l'expedient acadèmic.

 • Gestiona els tràmits acadèmics relacionats amb l'expedient (accés, matrícula, reconeixements i convalidacions, canvis d'estudis, títols, certificats, beques i ajuts, entre altres).

 • Dóna suport als processos de seguiment i millora de la docència de l'Escola.
 • Gestiona el registre, compulsa i arxiu de documents acadèmics.

 • Informa a l'estudiantat i gestiona les pràctiques acadèmiques externes d'aquests (curriculars i extracurriculars) en empreses, institucions i entitats, nacionals i internacionals.

ACCÉS, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS

 • Gestiona els processos d'accés, admissió, primera matrícula i acollida dels estudiants dels màsters i programes de doctorat que imparteix l'Escola.

 • Gestiona la mobilitat dels estudiants outgoing i incoming (estudis i pràctiques).

 • Gestiona la mobilitat del PDI.

 • Gestiona l'acollida dels estudiants internacionals.

 • S'ocupa de les aliances i xarxes d'àmbit internacional, la relació amb universitats i institucions nacionals i internacionals per a l'establiment de vincles i convenis de col·laboració internacional, intercanvi i doble titulació.