Comparteix:

SIAE

  • Atén i resol les demandes d'informació i sol·licituds dels estudiants sobre l'expedient acadèmic.

  • Gestiona els tràmits acadèmics relacionats amb l'expedient (accés, matrícula, reconeixements i convalidacions, canvis d'estudis, títols, certificats, beques i ajuts, entre altres).

  • Dóna suport als processos de seguiment i millora de la docència de l'Escola.
  • Gestiona el registre, compulsa i arxiu de documents acadèmics.

  • Informa a l'estudiantat i gestiona les pràctiques acadèmiques externes d'aquests (curriculars i extracurriculars) en empreses, institucions i entitats, nacionals i internacionals.