Comparteix:

Planificació acadèmica

  • Gestiona tots els processos vinculats a la planificació acadèmica i l'organització de la docència: encàrrec docent, guies docents i programes de les assignatures, coordinadors, calendaris acadèmics, calendaris d’exàmens, horaris, matrícula i avaluació dels estudiants, promocions, etc.
  • Gestiona els processos vinculats als treballs de fi d'estudis i treballs dirigits.
  • Dóna suport als processos de seguiment i millora de la docència de l'Escola.
  • Gestiona els processos vinculats a l'avaluació del professorat: anàlisi de l'activitat docent, enquestes als estudiants sobre el professorat i les assignatures, etc.
  • Assessora i dona suport a la direcció per a la presa de decisions i als processos de qualitat.
  • Gestiona les reserves d'espais docents de l'Escola.