Comparteix:

Suport a les activitats docents, de recerca i de transferència de tecnologia dels laboratoris.

L’Àrea de Suport als Serveis Tècnics de Laboratori (ASTLab) de la UTG del Campus de Terrassa és l’encarregada de coordinar al personal tècnic de suport als laboratoris i de planificar i coordinar els seus recursos, espais i usos per tal de donar un òptim suport a la docència, recerca i transferència de tecnologia, d’acord amb les normatives aplicables i els procediments i directrius de la UPC.

 programa-inclusio-1.png

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Indicadors de laboratori

 174

Laboratoris operatius
(actualitzat el 03/07/2020)

Indicadors

Indicadors de tècnics de laboratori

 4

Tècnics d'àmbit químic
(actualitzat el 01/02/2024)

  5

Tècnics d'àmbit tèxtil-químic
(actualitzat el 01/02/2024)

  3

Tècnics d'àmbit tèxtil-mecànic
(actualitzat el 01/02/2024)

  4

Tècnics d'àmbit elèctric
(actualitzat el 01/02/2024)

 5

Tècnics d'àmbit electrònic
(actualitzat el 01/02/2024)

  2

Tècnics d'àmbit TIC
(actualitzat el 01/02/2024)

  3

Tècnics d'àmbit Industrial
(actualitzat el 01/02/2024)

  3

Tècnics de Suport general
(actualitzat el 01/02/2024)

  4

Tècnics d'àmbit electro-mecànic
(actualitzat el 01/02/2024)

  4

Tècnics d'àmbit mecànic
(actualitzat el 01/02/2024)

 1

Tècnic d'àmbit òptic
(actualitzat el 01/02/2024)