Comparteix:

Contacte i ubicació

On pots trobar-nos

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres pots utilitzar qualsevol del canals següents.

Contacte

Àrea de Serveis Tècnics de Laboratori
UTG Campus de Terrassa
Edifici TR5, Planta 1
Colom 11, 08222 Terrassa [mapa]

Cap de l'Àrea
Daniel Guerrero Verdú

TR5 - Despatx 1.07
Colom 11, 08222 Terrassa

Telèfon: 9373 98531

Per email:

Per telèfon:

+ 34 93 73 98531

En persona:
Àrea de Serveis Tècnics de Laboratori
UTG Campus de Terrassa
Edifici TR5, Planta 1, Despatx 1.07
Colom 11, 08222 Terrassa [mapa]