Comparteix:

Laboratoris i tallers existents

 

Laboratori Edifici Planta Porta
Accionaments TR1 1 164
Alta tensió TR1 0 121
Laboratori Sistemes elèctrics i energies renovables TR1 0 046
Circuits A TR1 1 162
Circuits B TR1 1 163
Docent de física TR1 1 150
Investigació-EE TR1 0 045
Màquines elèctriques TR1 0 121
Medi ambient TR1 2 241
Plató TV TR1 2 202
Projectes 1 - LRG TR1 0 047
Projectes 2 - LRG TR1 0 048
Recerca 1-2 - EQ TR1 1 141-144
Recerca 3-EQ TR1 1 145
Recerca de cromatografia de gasos TR1 2 232
Recerca de medi ambient TR1 2 237
Recerca de polímers i medi ambient TR1 1 139
Recerca d'electroquímica TR1 2 224
Laboratori de disseny TR1 2 256
Automatització aplicada TR2 0 004
Audiovisuals TR2 0 030
Circuits impresos i mecanitzat TR2 2 203
Electrònica bàsica TR2 0 027
Instrumentació electrònica i compatibilitat electromagnètica TR2 0 029
Laboratori TSC TR2 1 101
Potència, equips i mesures industrials TR2 2 202
Projectes de sistemes electrònics de processament de senyal TR2 1 123
Projectes de sistemes electrònics industrials TR2 0 025
Sistemes electrònics analògics TR2 0 028
Sistemes electrònics digitals TR2 0 041
Automatització TR2 0 042
TIEG 1 energies renovables, accionaments industrials i vehicle elèctric TR2 2 221
TIEG 2 Convertidors, xarxes intel·ligents i gestió energètica TR2 2 225
TIEG 3 Compatibilitat electromagnètica en sistemes industrials TR2 2 235
Ecoennobliment tèxtil TR3 1 123
Filatura TR3 0; 1; S1 020
Química tècnica TR3 0 005
Digital Lab TR3 0 008
Factory Lab TR3 0 016
Recerca 4 TR3 1 104
Laboratori de Química General TR3 1 117
Smart Textiles Lab TR3 1 130
Assaigs físics de papers i cartrons TR4 1 118
Centre tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) TR4 1 170
Física tèxtil i anàlisi de teixits (fibres, fils, teixits i acabats) TR4 2 209
Mecànica de fluids TR4 0 025
Microscopia i anàlisis de la imatge TR4 1 119
Motors tèrmics i automòbils: automòbils TR4 0 034
Motors tèrmics i automòbils: Tecnologia de la combustió TR4 1 147
Termoenergètica TR4 0 043
CELBIOTECH - Enginyeria Paperera TR4 1 127
Pneumàtica i Oleohidraulica TR4 0 002
Fibres Tèxtils TR4 2 226
Química paperera I TR4 1 115
Química paperera II TR4 1 116
Servei microscopia electrònica TR4 2 217
Taller tissatge /teixits de punt, confecció i tèxtils tècnics TR4 2 245
Taller mecànic-MF TR4 0 004
Tecnologia del blanqueig TR4 1 114
Tractament amb ozó TR4 1 113
Laboratori Paperer TR4 1 125
Laboratori Recerca 1 MMT TR4 1 170
Laboratori Recerca 2 MMT TR4 1 177
Laboratori Recerca 3 MMT TR4 1 178
Laboratori Recerca 4 MMT TR4 1 175
Laboratori Recerca 5 MMT TR4 1 174
Laboratori Recerca 6 MMT TR4 1 173
Laboratori Recerca 1 CTTC TR4 3 301
Laboratori Recerca 2 CTTC TR4 3 302
Disseny de màquines i mecanismes TR45 1 108
Enginyeria acústica i mecànica (LEAM) TR45 2 202
Innovació tecnològica per a estructures i materials / LITEM TR45 0,altell 013
Laboratori de microsistemas TR45 0 032
Metrologia i CAE TR45 0 033
Taller mecànic TR45 0 004
Recerca - Anàlisi tèrmica TR5 0 068
Space Lab TR5 1 150
Assaigs físics - CEM TR5 2 273
Assaigs químics - CEM TR5 2 275
Docent 2 - CEM TR5 2 272
Física del material dielèctric TR5 1 142
Física general 1 TR5 1 187
Física general 2 TR5 1 191
Física general 3 TR5 1 193
Química TR5 1 170-172
Química II TR5 2 250
Termodinàmica i fisicoquímica TR5 0 066
Laboratori recerca MMT - Terrassa exterior TR5 TR5 3 302
Laboratori d'enginyeria aeroespacial I TR6 0 004
Laboratori d'enginyeria aeroespacial II TR6 0 005
Laboratori de fabricació de drones TR6 2 208
Control de la contaminació ambiental TR7 2 206
Parametría i física textil TR7 1 103
Processos Tèxtil TR7 S1 S03
Sistemes Tèxtils II TR7 S1 S25
Sistemes Tèxtils I TR7 0 004
Polímers tèxtils TR7 0 025
Sistemes i processos tèxtils mecànics TR7 0; 1; S1 S25; E01; 103
Tecnologia tèxtil química i control de qualitat / Físic – Químic de tintura TR7 2; S1 230
Tensioactius i detergència TR7 1 137
Anatomia Biològica TR8 1 163
Contactologia TR8 3 319
Física i òptica II TR8 0 077
Fisiologia ocular i neurofisiologia de la visió / farmacologia ocular TR8 1 105
Instruments optomètrics TR8 3 337
Lents oftàlmiques TR8 0 008
Microbiologia TR8 1 172
Òptica fisiològica TR8 0 033
Òptica geomètrica i instrumental TR8 0 046
Optometria I TR8 3 362
Optometria II  i  III TR8 3 304
Química i materials òptics TR8 1 102
Taller TR8 0 069
Taller de superfícies TR8 0 003
Adaptació i muntatge d'ulleres TR8 0 005
Visió binocular TR8 0 032
Control Industrial TR11 0 011
Control TR11 1 104
Control avançat TR11 2 205
Electrònic - CD6 TR11 0 015
Informàtica industrial TR11 1 106
Laboratori 02-OO - CD6 TR11 0 014
Laboratori 11-OO - CD6 TR11 1 107
Laboratori 12-OO - CD6 TR11 1 110
Laboratori 14-OO - CD6 TR11 1 114
Laboratori 15-OO - CD6 TR11 1 111
Mecànic - CD6 TR11 0 016
Robòtica i CIM TR11 2 204
Laboratori GBMI TR14 0 035
Laboratori de biotecnologia industrial - GBMI TR14 1 133
Laboratori de Simulació - MCIA TR14 1 160
Laboratori de mecatrònica - MCIA TR14 1 161
Laboratori d'aplicacions electròniques - MCIA TR14 1 121
Laboratori de Generació distributiva - SEER TR14 2 226
Laboratori de sistemes fotovoltaics - SEER TR14 2 204
Laboratori de sistemes eòlics - SEER TR14 2 203
Laboratori disseny electrònic - SEER TR14 2 219
Laboratori RTS - SEER TR14 2 227
Laboratori de sistemes avançats de control - SAC TR14 3 316
CUV TR30 0 032