Comparteix:

Normes bàsiques de funcionament als laboratoris

Per treballar als laboratoris és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i higiene. En cas de dubte, pots consultar al professor/a tutor/a o amb el tècnic/a assignat als laboratoris.

A la web de l'UPC disposem d'un manual d'acollida a l'estudiant en matèria de protecció de riscos laborals.

 

Per a mes informació: https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene