Comparteix:

Planificar, desenvolupar, produir i mantenir els serveis TIC per tal de donar suport a la docència, recerca, direcció i gestió de les Unitats i usuaris del Campus Terrassa amb criteris d’eficiència i qualitat.

Indicadors

Atenció als usuaris

Updated on Update frequency Mensual

Infraestructures

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària