Comparteix:

Feb/24 - ELN eLabFTW s'inicien 4 pilots

El desembre/2023, a petició d'un investigador, els serveis TIC instal·lem el programari i s'inicia el primer pilot d'ús del paquet de programari lliure  eLabFTW en un laboratori del Campus. Aquest pilot esdevé servei en explotació i l'experiència es comparteix amb altres investigadors interessats en una sessió duta a terme al febrer/24.

Arran d'aquesta sessió, 4 laboratoris arrenquen pilots d'ús de l'eina.

eLabFTW, està dissenyat principalment com a eina digital perquè els investigadors puguin:

1. Documentar les seves activitats de recerca: Aquesta és la funcionalitat principal d'eLabFTW. Permet als usuaris crear i gestionar entrades d'experiments, protocols i altres tasques relacionades amb la recerca.

2. Organitzar i emmagatzemar dades: Els usuaris poden carregar diversos tipus d'arxius de dades, com ara imatges, documents de text i fulls de càlcul, i vincular-los a les seves entrades. Això ajuda a mantenir tota la informació rellevant d'un projecte organitzada i fàcilment accessible.

3. Col·laborar amb altres persones: eLabFTW permet que diversos usuaris treballin en el mateix projecte simultàniament. Poden afegir comentaris, compartir notes i editar entrades de manera col·laborativa, fomentant el treball en equip i el compartir coneixements dins dels grups de recerca.

4. Facilitar l'anàlisi de dades i l'elaboració d'informes: eLabFTW ofereix eines bàsiques d'anàlisi de dades dins de la plataforma, permetent als usuaris realitzar càlculs ràpids i visualitzacions de les seves dades. També permet exportar dades en diferents formats per a un anàlisi posterior en altres programaris.

5. Millorar el manteniment del quadern de laboratori: eLabFTW promou un enfocament estandarditzat i ben organitzat per documentar la recerca en comparació amb els quaderns de paper tradicionals. Això garanteix la integritat de les dades, la traçabilitat i facilita la referència i recuperació futura de la informació.

 

Interessats contactar amb els serveis TIC pels canals habituals.

Keywords
TIC TIC