Vés al contingut (premeu Retorn)

Per detectar correu fraudulent...

1.- És normal que us demanem dades de connexió a la xarxa amb un correu electrònic?

La resposta és no.

2.- És possible que us diguem d'anar a una pàgina web?

Sí i tant, un percentatge molt alt seran pàgines UPC (fixeu-vos que tindran adreces acabades en upc.edu o potser en upc.es).  No farem servir URL's retallades, tipushttp://bit.ly/  o d'altres, sempre seran upc.edu o upc.es. També val a dir que una cosa és anar a una pàgina web i una altra demanar les dades de connexió.

3.- I que us demanem les dades de connexió?

No pel correu, mai, nosaltres no volem conèixer el password de ningú, però sí que ho podem demanar un cop esteu a la pàgina UPC (per exemple ho fem a la Intranet) a fi d'identificar-vos.  Però insistim, només identificar-vos amb les dades UPC a pàgines UPC.

4.- És possible que us diguem d'anar a una pàgina no UPC i identificar-vos allà amb les dades UPC?

No, en un 99% dels casos.  I el 1% restant pot referència a una pàgina d'una altra universitat, o de grans proveïdors de programari com Microsoft, però són casos molt puntuals.

5.- Així doncs, què fer?

Doncs no visitar l'enllaç si no és UPC,  i no enviar les credendials UPC. El missatge cal esborrar-lo.

6.- I si m'amenacen que perdré les dades o que perdré el compte?

No és un lloc UPC, et demanen les dades de connexió UPC i a sobre amb amenaces? Llavors està molt clar que és mentida, a la paperera.

I si encara i així heu acabat anant a la pàgina sempre és una bona tècnica posar 2 o 3 vegades dades idèntiques i incorrectes.  Si us donen les gràcies i diuen que ja està arreglat és perquè era una imitació.

Amb aquestes preguntes i respostes esperem que veieu clar que qualsevol correu que rebeu dient que ve del "webmaster", "postmaster", etc. i on us demanin les dades de connexió o que aneu a una pàgina a introduir-les són una estafa, és el que és coneix amb el nom de phishing.

Us recomanem que doneu un cop d'ull als enllaços següents:

https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://upcnet.upc.edu/serveis/entorn-de-treball/correu-electronic/correu-upc-edu/recomanacions-a-tenir-en-compte-en-la-utilitzacio-del-correu-electronic#desconfieu

Vídeos:

Podeu adreçar-nos qualsevol consulta addicional a https://esict.upc.edu

Exemples:

Exemple 1 (19-9-2013)

Estimado usuario!

Servicios de Tecnología de la Información (ITS) están actualizando y
mantener todas las cuentas de correo electrónico.Esto proporcionará la capacidad
para almacenar una cantidad significativamente mayor de
correspondencia de correo electrónico en su
cuenta de correo electrónico y usted no será capaz de enviar o recibir
mensajes de
el 19 de septiembre 2013 con el tamaño de su buzón de correo en aumento y
actualizado.

Su cuenta ha sido identificada como una de las cuentas que se actualizarán
y mantenido.

Por favor, haga clic en este enlace y sigue las instrucciones:
http://123-456-789.webs.com/

Puso las nuevas cuentas de correo electrónico de nivel de honorarios
mínimos a 1000mb.

ADVERTENCIA! Titular de la cuenta que se niega a actualizar y mantener su cuenta
dentro de las 24 horas de recibir esta advertencia puede perder su cuenta
de forma permanente.

Más información acerca de los servicios de asistencia informática de servicios.
Señal.

Copyright © 2013 Webmail.Upc.Edu
Todos los derechos reservados Términos de uso | Guía de seguridad en línea.

=============================================================================================================================================================

Dear user!

Information Technology Services (ITS) are currently updating and
maintaining all electrónico.Esto mail accounts will provide the ability
to store a significantly larger amount of email correspondence in your
email account and you will not be able to send or receive messages from
the September 19, 2013 to the size of your mailbox in increased and
updated.

Your account has been identified as one of the accounts to be updated
and maintained.

Please click on this link and follow the instructions:
http://123-456-789.webs.com/

He set the new minimum fee level email accounts to 1000mb.

WARNING! Account owner that refuses to update and maintain your account
within 24 hours of receiving this warning may lose your account
permanently.

More information about the service computer help desk services.
Signal.

Copyright © 2013 Webmail.Upc.Edu
All rights reserved Terms of Service | Guide to Online Security.

Exemple 2 (16-9-2013)

Estimado suscriptor,

Estamos llevando a cabo un nuevo proceso de mantenimiento de todas las
cuentas de correo electrónico para el beneficio de nuestros nuevos
suscriptores y los que no ha actualizar su cuenta. Para completar
esto, debe responder a este e-mail inmediatamente usando el siguiente
enlace para validar tu cuenta contra el anti-spyware y el spam
e-mails.

http://tsc-upc-edu.webs.com/

Este proceso ayudará a combatir los mensajes de spam. Si no actualiza
su cuenta en el enlace de arriba, podrá ver tu dirección de correo
electrónico en activo en nuestra base de datos, y esta será la parte
del proceso en el año.

Gracias por su comprensión.

Atentamente,
webmail.Tsc.Upc.Edu
El equipo de administración de cuentas de servicio.
Gracias por tu colaboración.

=============================================================================================================================================================


Dear Subscriber,

We are again conducting a maintenance process of all the email
accounts for the benefit of our new Subscribers and those that has not
upgrade their account. To complete this, you must reply to this e-mail
immediately by using the link below to validate your account against
anti-spyware and spam e-mails.

http://tsc-upc-edu.webs.com/

This process will help us fight spam messages. Failure to update your
account on the link above, will make your email address in-active in
our database, and this will be the last process for the year.

Thank you for your understanding.

Sincerely,