Comparteix:

Solucions a mida i innovació

Suport TIC a la docència més enllà del catàleg de serveis...

Si tens necessitats docents més enllà del catàleg de serveis estandar que oferim al professorat i a l'estudiantat, posa't en contacte en nosaltres per analitzar conjuntament vies per atendre-les.

Podem treballar projectes de desenvolupament d'aplicatius, eines de suport a la creació de continguts, eines d'innovació docent, o projectes tecnològics (*). Part d'aquests projectes poden derivar en serveis estables per a la comunitat, si es consideren d'interès.

 

 

(*) en la mesura que això sigui possible a nivell de recursos humans i materials