Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes desenvolupats

Projectes a mida per a la docència, i projectes d'innovació docent - desenvolupats i en curs. Una part d'aquests projectes deriven en serveis estables per a la comunitat.

 

Actualització del servei d'autoenregistrament de vídeos

Sol·licitant: BCT

Recentment el servei s'ha renovat en diferents aspectes, d'una banda s'ha renovat l'equipament TIC, també s'han actualitzat les eines en que es recolza el servei,  s'han simplificat els procediments i finalment, s'ha obert l'accés a tota la comunitat de Terrassa, estudiants, PDI i PAS.

[+info]

Desembre 2022 - Abril 2023 

 


Projecte d'adaptació d'aules a docència híbrida


Sol·licitant: ESEIAAT i FOOT

Degut a la situació de pandèmia, s'ha reorientat la docència per compaginar la presencialitat amb altres formats híbrids o remots. 

Es duen a terme adaptacions de la tecnologia de les aules, com la incorporació de càmeres per a les videoconferències o el streaming, sistemes de microfonia, i sistemes d'àudio. [+info]

Març 2020  - Febrer 2021

 


RavadaCT: Virtualització d'escriptoris UPC

Sol·licitant: Professorat dels Dep. TSC i Eng. Telemàtica


S'instal·la la solució de virtualització d’escriptoris basada en el soft RAVADA(obriu en una finestra nova).Proporciona a l’usuari un escriptori virtual que s’executa al servidor remot de manera independent al dispositiu (ordinador amb Windows, OS X o Linux)  [+info]

L'usuari disposa d'un catàleg de màquines virtuals (VMs) que poden tenir S.O. Windows (habitualment amb el programari dels aularis, excepte els que necessiten potència 3D) o bé Linux (normalment fetes a mida  d'assignatures que requereixen entorns segurs on fer pràctiques).

Juny 2020 - Febrer 2021

 


PcRemot: accés remot als PCs de les aules informàtiques


Sol·licitant: ESEIAAT i FOOT

Aquest nou servei (PcRemot) consisteix en connectar-se remotament a un ordinador lliure de l'aula informàtica i executar allà qualsevol programa instal·lat. Es té accés a tot el programari docent de les aules informàtiques de l'ESEIAAT i de la FOOT.

[+info]


Març 2020 

 


Veyon: Projecció a la pantalla de l'estudiant a l'aula informàtica


Sol·licitant: Professor Oriol C. (dep. FIS)

Programari lliure Veyon que permet reproduir l'escriptori del professor en els ordinadors dels estudiants. Prova inicial a l'aula infomàtica TR5-PC56, aula de grans dimensions (62 PCs). Aquest sistema facilita retenir l'atenció dels estudiants de les darreres files.

El sistema també té altres funcionalitats, com executar programes o obrir pàgines web a tots els PCs, capturar l'escriptori d'un estudiant, etc. S'analitzarà quines funcionalitats activar.

Febrer 2020 - En curs

 


Vídeos per a MOOC 5G Urban Mobility


Sol·licitant: Kic de mobilitat urbana
Col·laborador/s: departament de TSC, ICE


S'adapta el format dels vídeos Mediatic i s'elaboren els vídeos per al MOOC 5G amb professorat del departament de TSC, en el marc del Kic de mobilitat urbana. El MOOC serà hostatjat a la plataforma de MOOCs de la UPC.

Setembre 2019 - Desembre 2019

 


Futuróptico: Concurs de casos clínics d'òptica i optometria


Sol·licitant: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Col·laborador/s: empresa ALCON


S'adapta i tradueix l'aplicatiu de concursos per acollir el concurs Futuróptico, que
consisteix en la resolució de 4 casos clínics [vídeos] per part d'estudiants de grau i postgrau d'òptica i  optometria  d'universitats espanyoles.


Octubre 2019 - Novembre 2019

 


Projecte millora de l'aula docent - aula pilot


Sol·licitant: E.S. Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Aula pilot: espai on provar noves tecnologies i definir model estandar d'aula.

Adaptació de l'aula docent TR1-1.08 on provar les tecnologies (àudio, projecció, ubicació dels elements, cablejat, botonera, PC, BYOD, aplicatius, telèfon, endolls, formats, pantalles, encesa llums, enregistrament, subtitulació, etc.)

Juny 2019 - febrer 2020