Comparteix:

RavadaCT és una solució de virtualització d’escriptoris orientats principalment a la docència.

RavadaCT és una solució de virtualització d’escriptoris basada en el software RAVADA i en continu desenvolupament per part de la UPC com a software lliure. Ara mateix, l'única limitació important que té (sobre la que s'està treballant) és el poder correr programari amb necessitats gràfiques 3D elevades.

Proporciona a l’usuari un escriptori virtual personal que s’executa al servidor remot de manera independent al dispositiu (ordinador amb Windows, OS X o Linux) des del qual es fa la connexió.

L'usuari té disponible un catàleg de màquines virtuals (VMs) que poden tenir sistema operatiu Windows (habitualment amb el programari dels aularis, excepte els que necessiten potència 3D) o bé Linux (normalment fetes a mida pel PDI d'assignatures concretes).

Una vegada posada en marxa, s'obre una finestra amb el Sistema Operatiu escollit, ens demanarà validació i ens obre l'escriptori de la màquina escollida. La màquina virtual permet utilitzar USBs (pendrive, impresora local), àudio i portapapers. 

La màquina virtual arrencada per un usuari/a pertany a ell/a, però com a norma general és temporal, i per tant els canvis que es facin es perden en sortir de la sessió (excepte, lògicament, els que s'hagin guardat en dispositiu USB o al núvol).

No obstant, per necessitats concretes es pot demanar, en catàlegs específics demanats pel PDI, que la màquina sigui permanent (durant un període de temps acordat), i que l'usuari sempre arrenqui la mateixa màquina sense que es perdin els canvis.

 

Aquest servei està ja consolidat i els catàlegs de VMs disponibles són el següents:
  • Per a estudiants de l'ESEIAAT: VMs amb Windows i el programari de les aules docents, excepte que requereix potència 3D
  • Per a estudiants de la FOOT: VMs amb Windows i el programari de les aules docents
  • Diversos catàlegs amb sistema Linux i Windows demanats per PDI de diverses assignatures
El PDI interessat en crear un catàleg de VMs per a les seves assignatures, pot fer una sol·licitud.