Comparteix:

Estació de treball: Adquisició, instal·lació, manteniment, inventari i suport. Ordinadors ofimàtics, específics o compartits.

El servei d'estació de treball et dóna suport tècnic en totes les qüestions vinculades amb l'ús dels equips de treball. El servei inclou:

[Consulta el detall dels diferents nivells de servei en programari o en maquinari]

[Consulta els diferents escenaris]

Per a més informació, consulta l'apartat Descripció del servei.