Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris i condicions generals

Què és Equip UPC, programari suportat, garanties, retirada

Criteris i condicions generals


Índex

 

Criteris a tenir en compte en l’adquisició d'un «equip UPC»

Criteris per al servei/suport al sistema i programari

Criteris per al servei/suport al maquinari

Criteris de servei/suport

Criteris logístics i normatius


Criteris a tenir en compte en l’adquisició d'un «equip UPC»:

 1. Com a ETOs (estació de treball ofimàtica) s'adquiriran els equips homologats amb l'extensió de garantia estàndard, (5 anys).
 2. En cas que els homologats no siguin opció: adquirir equips “no homologats”, però escollits conjuntament entre el servei de compres TIC i la persona sol·licitant, amb extensió mínima de 3 anys de garantia, a ser possible.
 3. Aplicar els criteris tècnics de SICT: l’equip és el que millor encaixa pel servei/suport de la UTGCT.
 4. També adquirim equips als que no donem suport (Apple...), informant a l’usuari que el suport no serà el mateix.
 5. Aplicar els criteris de la direcció de la Unitat (a més dels criteris tècnics de SICT), en l’elaboració de peticions d’adquisició d’ETs a la convocatòria de Pla TIC o altres concursos de la Unitat.
 6. Tenir en compte criteris mediambientals en l’adquisició d’equipament.
 7. S’ha d’inventariar qualsevol adquisició amb un import superior a 450 € (IVA inclòs).

 [Índex]

Criteris per al servei/suport al sistema i programari:

 1. Instal·lar preferentment imatge local estàndard, per garantir una millor gestió i robustesa.
 2. Per accedir a qualsevol dels tipus de servei/suport, les ETs amb sistemes operatius Windows sempre han de tenir comprada la llicència.
 3. La configuració base (imatge) inclou el programari d'ús comú/habitual (eines ofimàtiques, plug-in's, compressors, navegadors, etc.), amb les versions i idiomes determinats pels SICT.  Aquest serà el programari que tindrà suport.
 4. No es donarà cap mena de suport ni s'instal·larà programari de serveis externs com Spotify, Dropbox, etc.
 5. Els sistemes suportats són Windows i Linux (a d'altres sistemes operatius, només consultoria bàsica de connectivitat de l'equip). Les distribucions i versions del SO suportades, i els idiomes seran les vigents i estables determinades pels SICT.
 6. Només s'instal·larà programari amb llicència UPC, pròpia (verificada) o programari lliure.
 7. La no acceptació de la instal·lació del client d'inventari UPC (EquipsTIC) suposarà que la màquina no té cap tipus de servei ni suport (llevat dels casos on la instal·lació del client d'inventari comprometi el correcte funcionament de l'equip).
 8. La no acceptació de la instal·lació de les eines de suport remot UPC pot suposar un endarreriment o despriorització en el servei/suport.
 9. En cas de reinstal·lació de l'equip, els Serveis TIC assessoraran a l'usuari de cara al guardat de dades previ a l'esborrat. En cap cas es faran responsables de la pèrdua de dades.
 10. El servei/suport de programari s'ofereix a equips UPC amb un maquinari compatible i de rendiment igual o superior a l'equip mig del plaTIC de 8 anys enrerre (excepte casos especials de laboratoris amb equipament de captura de dades connectat a equips ETE).   
 11. Els servei/suport a equips ETO amb un rendiment inferior a l'equip mig del plaTIC de fa 8 anys serà excepcional, de breu durada i només apuntant la possible solució sense la implementació de la mateixa, recomanant sempre la substitució o renovació de l'equip.
 12. El suport de programari a equips no UPC consistirà en facilitar a l'usuari manuals o documentació per facilitar la seva instal·lació/configuració i/o la recerca de solucions. En cap cas s'intervindrà sobre l'equip

[Índex].

Criteris per al servei/suport al maquinari:

 1. El servei/suport de maquinari s'ofereix a equips UPC amb un maquinari compatible i de rendiment igual o superior a l'equip mig del plaTIC de fa 8 anys (excepte casos especials de laboratoris amb equipament de captura de dades connectat a equips ETE). 
 2. Els servei/suport a equips ETO amb un rendiment inferior a l'equip mig del plaTIC de fa 8 anys serà excepcional, de breu durada i només apuntant la possible solució sense la implementació de la mateixa, recomanant sempre la substitució o renovació de l'equip.
 3. Per a equips no UPC, no hi ha suport a maquinari.
 [Índex]

Criteris de servei/suport:

 1. Totes les peticions de servei/suport queden recollides al servei de ticketing TIC de la UPC, gn6, essent aquest el canal de comunicació preferent amb l’usuari.
 2. Fer atenció remota sempre que sigui possible, per agilitzar el temps de resposta i optimitzar recursos.
 3. Recolzar-nos en l’ús d’eines d’inventari automatitzat que es sincronitzin amb EquipsTic.
 4. Prioritzar en general l'atenció als equips amb «servei» (imatge, inventariat a equipsTIC, etc), en front a d'altres equips amb només «suport» (atenció reactiva a incidències, etc.).
 5. Prioritzar en general l'atenció a l'equip principal de l'usuari (portàtil i/o fix), en front a d'altres equips secundaris que tingui.

  [Índex]

Criteris logístics i normatius:

 1. Instal·lar l’equipament en concordança amb les polítiques TIC globals UPC i específiques.
 2. Procurar la retirada dels equips antics aplicant procediments que garanteixin la protecció de dades de caràcter personal (acompliment normatiu LOPD*) i criteris mediambientals. Es sol·licitarà la baixa dels actius (o el canvi d’ubicació/ús si fos el cas), a l’inventari SAP (i s’actualitzarà EquipsTIC).

 

(*)Acompliment normatiu LOPD: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/intranet-de-proteccio-de-dades-upc/eliminacio-i-reutilitzacio-de-suports-amb-dades-de-caracter-personal


  [Índex]

arxivat sota: , , ,