Comparteix:

Servidors virtuals i emmagatzemament. Housing i hosting d'aplicatius i bases de dades.

Serveis d'infraestructura

Servidors virtuals docència o recerca

Servidor amb S.O.  emmagatzemament i backup.

Hosting d'aplicatius i bases de dades

Ubicats als servidors
del Campus Terrassa.

Control d'accés, clima, SAI i backup.

Housing de servidors departamentals

CPD central del CT amb control accés, clima, SAI i bck
d'accés,clima, SAI i backup

Al Campus Terrassa disposem dels següents servidors virtuals o físics i cabines de discos dedicats a la docència, recerca i gestió:

  Servidors varis orientats a docència: servidors virtuals amb S.O. Linux o Windows adreçats a necessitats específiques de la docència, i que es creen sota petició.

  Servidors varis orientats a recerca (*) : servidors virtuals amb S.O. Linux o Windows adreçats a necessitats específiques de la recerca, i que es creen sota petició.

  Servidors de gestió d'imatges: servidors amb S.O. linux, encarregats de l'emmagatzematge i gestió de les imatges dels PCs de les aules i alguns laboratoris. Sistema OpenGnsys.

  Servidors d'escriptoris virtualitzats: disposem d'un conjunt de servidors que contenen escriptoris virtualitzats del sistema Ravada 

  Servidor de llicències de paquets de software.

  Servidors de repositoris. Servidors amb S.O. linux i ampli espai d'emmagatzematge per oferir els serveis de repositoris Samba (Radi i Ct-aules), i núvol basat en Owncloud (nuvol.terrassa).

  Servidors d'aplicacions web: disposem d'un conjunt de servidors que hostatgen diferents aplicacions web, principalment de desenvolupament propi (intranets escoles, aplicatius de gestió, etc.).

  Servidors de desenvolupament d'aplicacions web: servidors amb S.O. linux per al desenvolupament d'aplicacions (basat en el CMS Drupal).

  Servidors de bases de dades: servidors amb S.O linux o windows que tenen instal·lats els següents motors de bases de dades: Oracle, MS SQLserver, Mysql, i MariaDB.

  Servidors de gestió de xarxa i d'autenticació: servidors LDAP,  ActiveDirectory, DNS secundari, Xarxes Privades Virtuals, Tallafocs de servidors, DHCP, monitorització.

   (*) A més dels servidors virtuals orientats a recerca, pots consultar també el servei de càlcul intensiu [enllaç]

  Indicadors

  Infraestructures

  Updated on Update frequency Diària

  Updated on Update frequency Diària