Comparteix:

Solucions a mida i innovació

Suport TIC a la recerca més enllà del catàleg de serveis...

Si tens necessitats de suport TIC a la recerca més enllà del catàleg de serveis estandar que oferim a l'investigador/a, posa't en contacte amb nosaltres per analitzar conjuntament vies per atendre-les.

Podem treballar projectes de desenvolupament d'aplicatius, llocs web (jornades o projectes de recerca), serveis a mida de suport a la creació de continguts, eines d'innovació, podem dur a terme assessorament o projectes tecnològics (*). Part d'aquests projectes poden derivar en serveis estables per a la comunitat, si es consideren d'interès.

Disposem, a més, de infraestructures i equipament amb destí docent o de recerca. Aquest equipament es facilita als investigadors/es.

(*) en la mesura que això sigui possible a nivell de recursos humans i materials. Alguns projectes poden requerir un acord econòmic, o estar subjectes a unes condicions d'ús d'infraestructura.