Comparteix:

Descripció del servei

Tens al teu abast un conjunt d'eines i recursos TIC de suport a la recerca, ja siguin oferts pels serveis TIC de Terrassa i d'ambit local, com a nivell global de la Universitat.

En aquesta pàgina t'oferim un recull de les principals eines i serveis, per facilitat-te la informació i l'accés.

Comptem amb la teva participació per recollir noves necessitats i evolucionar constantment aquestes eines i serveis.

A més, desenvolupem projectes específics i/o d'innovació a mida de les necessitats de l'investigador/a, i per adaptar-nos a l'evolució de la tecnologia, en la mesura que això sigui possible a nivell de recursos humans i materials.