Comparteix:

Aules de PCs per a docència i per a treball personal. Aules convencionals. Laboratoris docents.

L'Escola i Facultat disposen d'aules informàtiques especialment configurades per la docència i per al treball personal de l'estudiantat. Alhora també disposen d'un nombre major d'aules docents convencionals.

 


 

Tots els espais disposen d'equip de projecció i connexió wifi i als ordinadors s'hi troba instal·lat el programari docent bàsic, i el programari específic sol·licitat pel professorat.

També alguns laboratoris docents amb equipament TIC es gestionen seguint un model similar.

Per la situació de pandèmia, s'engega:

 

Nota: les aules amb horari de 8 a 21h* poden estar ocupades per docència o bé estar tancades per estalvi energètic tot i que es poden obrir sota demanda a consergeria.

[*] horari ARE de la Biblioteca de 9 a 21h.