Comparteix:

Evolució del servei

Cicle de renovació del maquinari i del programari

Evolució del maquinari

Tots els equips són PCs homologats dins els diferents Plans d'inversions TIC de la UPC (PlaTIC). Periòdicament l'Escola, la Facultat i la Biblioteca, amb l'ajuda del PlaTIC, inverteixen en la renovació de l'equipament de les aules informàtiques i alguns laboratoris docents.

Principalment es prioritza la renovació de les aules que tenen més ús.

Evolució del programari instal·lat

Previ a la preparació de cada quadrimestre lectiu, des dels SICT es demana al professorat la revisió del programari docent a usar durant el curs. Amb aquesta informació es revisa la "imatge" del curs i s'hi incorporen millores funcionals, així com noves versions del sistema i programari de base.

Cada "imatge" té un codi que la identifica i permet consultar les últimes modificacions incorporades. [+informació]

Obre'ns un tiquet per indicar incidències, o fer consultes i suggeriments.