Comparteix:

Anàlisi, disseny i programació d'aplicatius a mida. Webs, intranets i aplicatius de desenvolupament propi.

Desenvolupament d'aplicatius

L'equip desenvolupador de SICT duem a terme projectes principalment de l'àmbit de la gestió, però no únicament. Els projectes sol·licitats són analitzats per fer-ne una primera estimació, són contrastats amb la cartera de projectes de l'àrea TIC de la UPC, i finalment són prioritzats pels responsables de la Unitats (*).

Tot projecte comporta un compromís de manteniment correctiu i evolutiu.

Previ al desenvolupament s'analitzen alternatives existents, si és el cas.

(*) En projectes molt específics es pot imputar cost.

Principals projectes:

Sol·licitud d'aplicatius

Si ets PDI/PAS i consideres una proposta per a un nou aplicatiu, comunica'ns-ho!

Sol·licitar

Aplicatiu Descripció

Intranet ESEIAAT

intranet.eseiaat.upc.edu

Diferents funcionalitats segons pefil. Hi pots trobar l'odre de matrícula, tria d'especialitat, horaris de classes i exàmens, ocupació de PCs d'aules, accés remot a PCs, consultar programari instal·lat, cens, espai d'opinió, entre d'altres [+info]

 

Adreçada a: PDI/PAS i estudiantat

Intranet FOOT

intranet.foot.upc.edu

Diferents funcionalitats segons pefil. Hi pots trobar l'odre de matrícula, horaris de classes, ocupació de PCs d'aules, consultar programari instal·lat, registre d'activitat clínica, gestió tutories, entre d'altres [+info]

 

Adreçada a: PDI/PAS i estudiantat

Borsa pràctiques ESEIAAT

practiques.eseiaat.upc.edu

Ofertes de pràctiques en empresa. Penja el teu currículum i tria les ofertes de feina que més t'interessin.

 

Adreçada a:  estudiantat i empreses

Borsa treball FOOT

footlaboral.upc.edu

Ofertes de treball. Penja el teu currículum i tria les ofertes de feina que més t'interessin.

 

Adreçada a:  estudiantat, empreses i candidats externs

Reserva de recursos

reservarecursos.upc.edu/terrassa

Pots consultar la disponibilitat dels recursos del campus i reservar-los per al teu ús. Els tipus de recurs disponibles són: equipament audiovisual, plató polivalent, portàtil, sala de reunions , sala d''actes, entre d'altres.

 

Adreçada a:  PDI/PAS

Ecommerce

ecommerce.terrassa.upc.edu

Sistema de comerç electrònic de productes corporatius, targetes aparcament, entrades dels actes de graduació, o cursos d'especialització.

 

Adreçada a: estudiantat

Participa

participa.terrassa.upc.edu

Aplicatiu web per a la gestió de concursos. Facilita la difusió i convocatoria del concurs, la recepció de participacions i la gestió d'admisions, premis i accèssits per part dels tribunals.

 

Adreçada a: PDI/PAS i estudiantat

Gestor d'horaris UPC

horaris.upc.edu

El Gestor d’Horaris UPC és el sistema de gestió d’horaris i espais  docents  de la UPC. Permet als tècnics de planificació acadèmica (PTGAS) crear, proposar i publicar els horaris dels programes del seu centre. [+info]

Aquest aplicatiu s'ha desenvolupat seguint el marc de desenvolupament comú de la UPC.

Adreçada a: tècnics de planificació acadèmica

 

Apunt tècnic: La metodologia usada és DevOps, i la plataforma de desenvolupament principal és Drupal. El codi és compartit al Gitlab de la UPC.

 

Indicadors

Analítica Web

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual

Updated on Update frequency Mensual