Comparteix:

Repositoris de fitxers (Radi, Ct-Aules), Nextcloud (nuvol.terrassa)

Sistemes de disc virtual al teu abast

 

Owncloud

nuvol.terrassa [Nextcloud on-premises]

 

Servei d'emmagatzemament privat.
 
Aquest servei, basat en el software lliure nextCloud, ofereix un espai allotjat a servidors gestionats per SICT físicament ubicats a la UPC, d'aquesta manera es garanteix la seguretat, integritat i privacitat de totes les dades.
 
Accés: Els usuaris poden emmagatzemar i accedir als arxius via web o utilitzant diferents clients multiplataforma (estació de treball o mòbil), tot disposant d'un espai personal i un espai compartit de grup o d'assignatura.

*Paràmetres - Servidor: https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud

Servei adreçat a PDI, PAS i doctorands (no cal alta prèvia).

 

Característiques:

  • S´ofereix per defecte un espai de disc de 25 Gb per usuari (ampliable sota petició).
  • Sota demanda es pot crear repositoris per activitats.  Aquests repositoris tenen la possibilitat de gestionar per separat l´accés per lectura i per escriptura/eliminació d´arxius. S'admeten usuaris externs.
  • A diferència del servei d'emmagatzemament Samba, en aquest sistema el propietari de l'arxiu decideix amb qui vol compartir-lo.  Ho pot fer amb qualsevol usuari del Campus, amb una llista d'usuaris, amb un grup predefinit prèviament o amb usuaris externs.
  • Entre d'altres funcionalitats, disposa d'un sistema senzill d'edició compartida, simultània o no, per diferents usuaris.

 

Si l'usuari o el grup necessita més espai, es pot acordar l´ampliació de la quota assignada.

 

Diàriament es fa una còpia de seguretat de tots els fitxers i es guarda, aproximadament, els 30 darrers dies. [+info]

 

 

Consulta altres serveis relacionats: 

Repositoris externs

Els acords de la UPC amb Google i amb Microsoft permeten també disposar de sistemes de disc virtual al núvol extern, als quals s'accedeix en autoservei.

Disc virtual al núvol extern:

Repositoris Radi i CT-Aules [Samba on-premises]

 

Servei d'emmagatzemament privat.

Aquest servei, basat en el software lliure Samba, ofereix un espai allotjat a servidors gestionats per SICT físicament ubicats a la UPC, d'aquesta manera es garanteix la seguretat, integritat i privacitat de totes les dades.

 

Accés: Els usuaris poden emmagatzemar i accedir als arxius via web o mapejant l'espai com a unitat de xarxa de windows (H:) dins la xarxa UPC, els estudiants des dels PCs de les aules informàtiques, i el PDI/PAS des dels equips de despatx, o des d'equips externs amb connexió VPN (UPClink). Es disposa d'un espai personal i un espai compartit de grup o d'assignatura.

Servei adreçat a PDI, PAS, doctorands (Radi) i estudiants (ct-aules).

 

Aquest servei està sent substituït progressivament pel servei Nextcloud (usuaris PDI i PAS).

 

Diàriament es fa una còpia de seguretat de tots els fitxers i es guarda, aproximadament, els 30 darrers dies.[+info]

 

Indicadors

Repositoris de fitxers del Campus de Terrassa

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària