Comparteix:

Manté segura la teva informació, comunicacions i l'equip de treball. Protegeix-te de virus i ciberatacs.

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre mesures de seguretat que s'apliquen en els sistemes d'informació, les comunicacions i els equips de treball i mesures a tenir en compte a l'hora de utilitzar-los.

Serveis relacionats amb la seguretat TIC.

Seguretat a l'equip de treball

 

Infraestructures segures

Tan el CPD central del Campus, com la majoria d'espais de comunicacions compten amb control d'accés, clima, SAIs i RPSs.

Els principals equips i infraestructures es troben redundats, i compten amb la protecció de firewalls. Aquests estan monitoritzats i tenen activats sistemes d'alertes i de recuperació.

Gestió d'incidents i vulnerabilitats. Quan es detecta, o es rep avís (*) d'un incident de seguretat o vulnerabilitat que afecta a una estació de treball, si l'equip és gestionat pels serveis TIC, actuem per eliminar el problema d'acord amb l'usuari de l'equip. En cas de vulnerabilitats greus, es pot procedir de forma similar. Si l'equip és gestionat pel propi usuari, els serveis TIC podem actuar com a consultors, segons el cas.

 

En cas d'incidents persistents que pel motiu que sigui no es resolguin en un termini de temps adequat, es pot procedir a mesures temporals més dràstiques com ara, desconnectar l'equip de la xarxa per evitar la propagació de l'incident.

 

(*) incibe-cert és el CSIRT del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Aquesta entitat és qui emet els avisos de seguretat que són vehiculats per UPCnet cap a les Unitats de la UPC.

Els serveis TIC fem comunicats (per email, twitter i notificacions en aquest mateix portal) a la comunitat quan es donen episodis de ciberatacs massius, amb la finalitat d'alertar i donar recomanacions d'actuació.