Comparteix:

Software docent i de recerca. Adquisició, distribució, instal·lació i accés a llicències.

Programari per a ús docent o de recerca.


Adquisició de llicències

Usa el nostre servei de compres per cercar proveïdors, costos, acords existents, i gestionar la contractació.

 

Adreçat a: PDI/PAS

 

[+informació]


Distribució

Accedeix a descarregar-te els diferents paquets de software llicenciats per la UPC.

 

Adreçat a: PDI/PAS i acords específics per a estudiants

 

[+informació]  [accés al servei]  [Solidworks]

Instal·lació de llicències i programari

 

Sol·licita la instal·lació a les aules informàtiques o docents (períodes inter-QM).

Sol·licita la instal·lació virtualitzada (per a accés global o restringit).

Sol·licita la instal·lació al servidor de llicències.

 

Adreçat a: PDI/PAS

Accés i ús de programari

Programari de les aules informàtiques i docents

[quin hi ha?]  [accés remot al PC de l'aula]

[+info del servei]

 

Escriptori virtualitzat [RavadaCT] [+info]

Programari a l'estació de treball [PAS/PDI] [+info]

 

Adreçat a: PDI/PAS i estudiants

Indicadors

Aules Informàtiques

Updated on Update frequency Quadrimestral

Updated on Update frequency Quadrimestral