Comparteix:

Descripció del servei

Es descriuen a continuació diferents aspectes relacionats amb el Programari.

 

Adquisició de llicències

Usa el nostre servei de compres per cercar proveïdors, costos, acords existents, i gestionar la contractació.

L'usuari, grup, departament o centre és qui aporta el finançament.

 

Adreçat a: PDI/PAS

[+informació]

 

Distribució

Accedeix a descarregar-te els diferents paquets de software llicenciats per la UPC.

 

Adreçat a: PDI/PAS

En alguns casos, existeixen també acords específics per a estudiants. A la mateixa web de distribució pots trobar-hi tota la informació.

[+informació]

 

Instal·lació de llicències i programari

Sol·licita la instal·lació a les aules informàtiques o docents (peticions només obertes en els períodes inter-quadrimestrals, s'envia un mail a la comunitat docent per iniciar la recollida de peticions [normativa]  [procediments]).

Sol·licita la instal·lació virtualitzada (per a accés global o restringit). La majoria de paquets de programari són virtualitzables, però no tots. En cas de disposar de poques llicències, es pot restringir l'accés (per horari o per grups d'usuaris).

Sol·licita la instal·lació al servidor de llicències. Disposem de servidors de llicències on instal·lar llicències de programari docent o de recerca, per a ús global o restringit.

Sol·licita la instal·lació a la teva estació de treball en cas de no poder fer-ho en auto-servei.

 

Adreçat a: PDI/PAS

S'estudiaran també les sol·licituts dels estudiants (fer sol·licituts via tiquet).


Accés i ús de programari

Posem a disposició de la comunitat els següents llocs, equipaments i serveis on utilitzar programari:

Programari de les aules informàtiques i docents

[quin hi ha instal·lat a les aules?]

[+informació del servei]

Programari a l'estació de treball [PAS/PDI] [+informació]

Programari virtualitzat SaaS, l'aula informàtica virtual [Ravada] [+informació]. Servei accessible 24x7, des de diferents dispositius i qualsevol lloc.

 

Adreçat a: PDI/PAS i estudiants