Comparteix:

El servei de manteniment del Campus Terrassa s'encarrega de vetllar per la conservació dels espais i edificis del Campus.

El servei de manteniment del Campus Terrassa s'encarrega de la conservació dels espais i edificis del campus, i el correcte funcionament de les instal·lacions i altres elements que l'integren, adaptant-los alhora a les necessitats de la Universitat dins del marc normatiu vigent.

Amb l'eina FACIL, el PDI i PAS pot tramitar qualsevol incidència relacionada amb el manteniment del Campus.

programa-inclusio-1.png

Manteniment


 • Manteniment correctiu
 • Manteniment normatiu
 • Manteniment preventiu

Mudances i trasllats


 • Mudances i trasllats

Gestió energètica


 • Gestió dels equips de clima i les calderes i fer lectures mensuals de consum.
 • Realització anual d’una memòria energètica de tot el Campus Terrassa.

Serveis adicionals


 • Altres incidències

Obres i reformes


 • Execució del Pla d’Inversions Universitàries, de departaments i d’altres.

Senyalització i retolació


 • Senyalització i retolació

Oficina tècnica


 • Manteniment i actualització dels inventaris (equips clima, calderes,..)
 • Manteniment i actualització dels plànols
 • Realització de projectes d’obres i reformes.
 • Manteniment dels arxius i concretament del SOMDOC (aplicació informàtica, gestió documental)
 • Realització de memòries i fotografies. (obres i reformes, ...)

Indicadors

Incidències

 3887

Incidències ateses el darrer any
(actualitzat el 03/07/2020)

Infraestructures

 82.988

Superfície total [m²]
(actualitzat el 03/07/2020)

 24

Edificis
(actualitzat el 03/07/2020)

[+] Tots els indicadors