Comparteix:

Enquesta inicial completa

Informació per a l'organització d'un esdeveniment

Per organitzar correctament qualsevol tipus d'esdeveniment és important poder disposar amb l'antelació suficient del màxim d'informació. En funció del tipus d'esdeveniment el gruix de la informació és un o altre. A continuació mostrem un conjunt de preguntes habituals.

General:

 • De quin tipus d’acte es tracta?

   • Graduació.
   • Taula rodona.
   • Conferència.
   • Formació.
   • Congrés.
   • Presentació llibre.
   • Lliurament de premis.
   • Altres…
 • Quin volum de participants/públic s’espera?
 • I quin serà el nombre de ponents? Seran fixes o aniran rotant?
 • En quin espai o tipus d'espai es vol fer?
 • Qui organitza l'acte (intern, extern)
 • Es cobra inscripcions?
 • Es disposa de pressupost per finançar els serveis? amb alguna restricció? (subvencions...)

 

TIC:

 • Farà falta projectar/presentar documentació?
 • S'ha de fer streaming?
 • S’ha d’enregistrar? Editar vídeo per ponències i caràtules?
 • Crear vídeos addicionals (promoció, material previ a l'acte, material de suport a l'acte) ?
 • Hi participa algun ponent en remot (videoconferència)?
 • Hi participa algun assistent en remot (videoconferència)?
 • Els ponents faran servir equips propis (portàtils)? De quin tipus (PC o Apple)?
 • Faran falta micros de ma/solapa? Quants?
 • S’ha de reproduir material multimèdia durant l’acte (vídeos, música…)?
 • Cal un SSID wifi específic per l’acte?
 • Es necessita web de suport per l’acte?

 

LOGÍSTIC i ECONÒMIC:

 • Qui fa les inscripcions?
 • LLoguer sala?
 • Catering? qui el contracta?
 • Neteja?
 • Parquing per als ponents? # places? noms ?
 • Com tramitar la facturació - dades fiscals

PROMOCIÓ:

 • Quins elements gràfics es tenen?
 • Cal generar elements gràfics?
 • Quin tipus de promoció fer: butlletí, web, twitter