Comparteix:

Procediments

Passos a seguir per sol·licitar el suport a esdeveniments

  1. Entrada petició (la persona responsable o interlocutora de l'esdeveniment entrarà el màxim d'informació de la que disposi, com a mínim, data, qui organitza, breu descripció de l'esdeveniment, tipus i necessitats d'espais i serveis) [https://demana.upc.edu/eseiaat] (*)

  2. Concretar necessitats (responsable, interlocutors funcional i tècnic)  -> dades: resum, data, nombre assistents, tipus d’espai, tipus d’acte, tipus de suport, tipus de continguts i difusió, públic objectiu, pressupost, ponents, autoritats, etc. [enquesta inicial]

  3. Reserva d’espais i calendari (interlocutor amb validació prèvia amb interlocutor tècnic) [https://reserves.terrassa.upc.edu] (*)

  4. Organitzar el suport i els serveis.

   

  (*) en cas de tractar-se d'una organització externa a la UPC, adreçar-se a xxxxxxxx

  .