Vés al contingut (premeu Retorn)

UTGCT Organització

La Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, està formada per 8 àrees de serveis liderades per la cap de UTG, Mercedes Jiménez.

Configuració de la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa:

Enllaços relacionats

Organització

La Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa (UTGCT), gestiona els processos i presta serveis a totes les unitats acadèmiques presents al Campus (excepte FOOT i DOOT).
Aquesta UTG és també la responsable de coordinar i prestar els serveis a totes les unitats i usuaris del Campus (inclosos els vinculats a l’àmbit d’Òptica i Optometria), en relació amb els següents àmbits funcionals : manteniment, serveis TIC, serveis tècnics de laboratoris, consergeries i gestió de la recerca i transferència.

Competències de la Cap de la Unitat Transversal de Gestió, Mercedes Jiménez:

 • Direcció, organització, seguiment i control de la gestió i els serveis
 • Assignació de funcions i competències al PAS
 • Direcció del PAS adscrit a la UTG
 • Coordinació de les unitats especialitzades de la UTG
 • Coordinació amb la UTGAOO, gerència, serveis generals, altres unitats d’administració iserveis de la UPC i entitats externes
 • Retre comptes a les unitats acadèmiques de la UTG

L’estructura de primer nivell de la UTG es configura en les àrees o unitats especialitzades següents:

 • Suport departaments i institut [ASDI]
 • Relacions externes i suport institucional [ARESI]
 • Gestió estudis de grau, màster i doctorat [GA]
 • Suport a la gestió de la recerca i TRR [USR]
 • Recursos i serveis [ARIS]
 • Manteniment [SOM]
 • Serveis TIC [SICT]
 • Serveis tècnics de laboratoris [ASTLab]
La biblioteca del Campus [BCT] no forma part de la UTGCT, però hi manté una estreta col·laboració.

 

Composició del consell de Direcció

 • Director/a de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
 • Degà de la Facultat d’Optica i Optometria
 • Dos representants elegits d’entre i pels directors/es dels departaments i institut que hi tenen la seu a l’àmbit de Terrassa
 • Un representant elegit d’entre i pels directors/es dels departaments sense seu
 • Un representant elegit d’entre i pels responsables dels grups de recerca
 • El/la cap de la UTG
El Consell de Direcció tindrà com a funcions definir i fer el seguiment de les línies estratègiques i el catàleg de serveis, així com proposar millores d’aquests serveis.

Abast: espais i Unitats que reben els serveis

Unitats Acadèmiques

 • Que hi tenen la seu:
  • Centres docents
  • Institut universitari de recerca
  • Seus departamentals
 • Que hi tenen secció o PDI ubicat al campus de Terrassa
  • Departament

Espais

 • Edificis: TR1, TR2, TR3, TR4, TR45, TR5, TR6, TR7, TR9, TR10, TR11,TR14, TR20, TR21, TR22,TR23, TR24, TR 25 i TR36 del Campus de Terrassa
 • Superfície:75.454,48m2.
 • Distribuïda en: aules docents, laboratoris (docència i recerca), espais comuns, despatxos de professorat, serveis administratius, sala d’actes, sales de reunions, sales d’estudi...
Contingut relacionat:
arxivat sota: