Vés al contingut (premeu Retorn)

Registre públic

Presentació de documents i escrits adreçats a òrgans o unitats bàsiques o funcionants de la UPC

Des de l’entrada en vigor del Reglament del Registre General de la UPC, aprovat per Acord CG/2019/07/33, d’11 de desembre de 2019, els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, s’han de presentar per  mitjans telemàtics, en el registre electrònic, a través de la Seu Electrònica, utilitzant el tràmit corresponent del catàleg o, cas de no haver-hi un tràmit específic, per la instància genèrica.  

El reglament del Registre, en el seu article 5,  determina els col·lectius obligats a relacionar-se amb la Universitat  per mitjans electrònics. Aquest mateix article, en el seu punt 3, estableix que la UPC, pot exceptuar l’obligació de relacionar-se amb ella per mitjans electrònics a determinades persones o col·lectius, dels obligats quan concorrin determinades circumstàncies.

En el supòsit que la persona obligada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació podrà ser representada per un funcionari habilitat.

Per a realitzar qualsevol consulta us podeu adreçar a:    

Els dies festius de caràcter estatal i autonòmic romandrà tancada l'oficina i els punts. Així mateix consulteu les festes locals on estan ubicats els punts.  Veure calendari de dies inhàbils.


Punts d'assistència en matèria de registre

Els punts d’assistència en matèria de registre assistiran, en l’ús de mitjans electrònics, a les persones interessades que ho sol·licitin. Tots els punts compten amb personal habilitat per a la identificació i signatura electrònica de persones no obligades i la generació de còpies electròniques autèntiques en els casos previstos per la normativa. 

Punt d'assistència en matèria de registre UTG Campus Terrassa

Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant - SIAEEdifici TR5, Primera planta. Porta 1.06

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors