Comparteix:

Procediments

Procediment per a dur a terme videoconferència en sessions complexes i amb suport tècnic

Certes sessions (jornades, congressos,...) ja siguin remotes 100% o híbrides requereixen configuracions específiques i/o suport tècnic, per aquest motiu cal preparar-les amb antelació.

Procediment:

  1. Entrar sol·licitud (antelació mínima de 10 dies)
    • Principals dades: data, nombre d'assistents, altres seus, ponents, enregistrament?
  2. Reservar sala segons necessitats, si s'escau (sales grans preparades)
  3. Lliurar informació sobre contactes tècnics d'altres seus
  4. Lliurar informació sobre guió de l'acte i documentació de suport
  5. Dies previs: test tècnic