Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de prestacions ARIS

Llistat de prestacions de l'Àrea de Recursos I Serveis (ARIS), transversals a les UTGs de la UPC.
Anàlisi de necessitats i viabilitat de projectes.
Elaboració del pressupost anual i plans plurianuals d’inversió de les Escoles.
Seguiment i avaluació del pressupost: Elaboració d’informes econòmics. Escola, Departaments i Institut.
Obertura i tancament del pressupost.
Normativa tancament de l’exercici.
Facturació a Tercers.
Gestió d’ingressos i cobraments.
Explotació de pressupost a SAP/R3.
Gestió de l’inventari.
Elaboració de presentacions i informes per als òrgans de govern.
Seguiment i control de la morositat.
Pagaments: en efectiu, xec, transferència, VISA director, targeta.
Gestió de llibres de banc i caixa.
Conciliació bancària i arqueig de caixa.
Explotació de dades a SAP/R3.
Prospectiva de mercat.
Gestió de compres.
Elaboració d'enquestes de satisfacció dels serveis.
Informes comparatius.
Expedients de contractació administrativa.
Viatges docents i d’estudis, convocatòries escoles, actes institucionals, etc.
Justificació econòmica d'ajuts i projectes (gestió Servei d'Economia).
Logística i seguiment de les obres.
Manteniment no preventiu d’infraestructures.
Seguiment partes de manteniment de zones comunes.
Gestió Web (part serveis i recursos: definició/actualització de continguts...).
Elaboració de guies de serveis i dossiers d'acollida.
Elaboració Memòria.
Gestió de llistes de distribució.
Taulers d’anuncis.
Gestió documental: Organització de l'arxiu físic.
Enquadernació i destrucció de documents.
Atenció personalitzada i telefònica sobre informació general de les Escoles, Departaments i Institut.
Inauguració del curs.
Enquestes estudiants (elaboració d'informes).
Avaluació PDI: quinquennis, canvis de retribució, activitat docent, renovacions, estabilitzacions, promocions, canvis d’adscripció, etc.
Contractació PDI i PSR Escoles Convocatòria ajuts interns Escoles: innovació docent, viatges docents.
Bases de dades de PDI i PAS Elaboració de certificats, fulls de demanda, etiquetes, gestió de cursos de formació.
Gestió de serveis mínims, permisos, vacances, hores extres, altes i baixes del PAS.
Acollida personal de nou ingrés, manteniment d’organigrames, informes de places Gestió TEMPUS.
Elaboració i gestió de la proposta del Pla de formació del PAS.
Elaboració d'informes i tractament de dades per assegurar-ne la qualitat.
Gestió de beques d’aprenentatge.
Registre de documents (a excepció de sol·licituds acadèmiques), còpies, distribució...
Gestió de la bústia de suggeriments de la unitat.
Distribució de la correspondència interna i externa, franqueig, recollida i lliurament (a l'oficina de correus), seguiment i control de la despesa corresponent…
Gestió d’espais: Sales d’actes, conferències, taquilles de vestuari i estudiants, sala polivalent.
Reserva d’aparells audiovisuals (televisor, vídeo), lliurament de paper d’examen i lectura òptica, guix, etc.
Recollida i col·locació de carros de portàtils, apertura i tancament d'aules.
Logística dels equipaments i les instal·lacions per a la realització d'actes: trasllat petit mobiliari, gestió de claus i espais, urnes...
Gestió Documental (arxiu físic i electrònic).
Gestió de Recursos: línies telefòniques i bústies de correu (paper).
Control d’accessos als edificis i aularis.
Coordinació Pla Optimització Energètica dels edificis.
Inventari i control del magatzem.
Elaboració d'enquestes de satisfacció dels serveis.
Supervisió de serveis subcontractats: Bar, Reprografia, neteja i vigilància.
Gestió dels carnets UPC.
Propostes de nous projectes en l'àmbit de la gestió i dels serveis.