Vés al contingut (premeu Retorn)

El servei

Competències

 • Elaboració i proposta de pressupost de l'Escola
 • Execució i control dels pressupostos de l'Escola, Departament i Institut
 • Elaboració d'informes d'estats de comptes
 • Seguiment i reclamació dels convenis de cooperació educativa
 • Gestió de la tresoreria
 • Expedients de contractació de Cap.II
 • Gestió Ecommerce per pagaments diversos
 • Gestió de l’inventari
 • Adquisicions i viatges
 • Gestió beques aprenentatge
 • Control de presència del PAS-TEMPUS
 • Pla de formació del PAS
 • Convocatòries internes d’ajuts
 • Elaboració de la Memòria
 • Manteniment pàgina web de l'àrea
 • Gestió dels Serveis de recepció de totes les consergeries del Campus
 • Gestió dels Serveis externs / concessionaris (Bar, Vending, Neteja, Vigilància)
 • Gestió servei reprografia, seguiment revisió equips multifunció i coordinació
 • Gestió i control d'accessos edificis automatitzats (TAC, DORLET) (altes/baixes/incidències)
 • Gestió i control d'accessos de tots els parkings del Campus (DORLET) (altes/baixes/incidències)
 • Reserva d'espais (manteniment aplicatiu, reserves sales, Aula 24hores...)
 • Gestió d'espais, autoritzacions puntuals fóra d'horari habitual
 • Gestió i custodia de documentació i arxiu
 • Tramitació de sinistres (robatoris, danys, accidents...)
 • Registre auxiliar
 • Recollida i distribució servei correu i paqueteria
 • Recollida selectiva material obsolet, paper per destruir, gàbies material informàtic, toner, piles,
 • Gestió carnets PDI/PAS, Identital Digital, incidències targetes, duplicats,
 • Compra de materials d'oficina i EPI's, mobiliari
 • Suport logístic al Diploma de Ciència, Tecnologia i Societat
 • Suport logístic a les diferents activitats que s'organitzen al Campus
 • Suport al Servei de Manteniment (econòmic, trasllats)
 • Gestió Servei telefonia del Campus (demanda de línies, suport logístic,...)