Vés al contingut (premeu Retorn)

Gestió econòmica

Comptabilitat


  • Realitzar les comptabilitzacions dels projectes.
  • Analitzar, controlar i coordinar la gestió econòmica dels professors.
  • Realitzar estudis de viabilitat.
  • Donar formació.

Gestió de cobraments


  • Reclamació de deute pendent de cobrament: contacte amb empreses, professors, resolució d’incidències, enviament de requeriments de pagament etc.

Justificacions


  • Planificació i coordinació justificacions i auditories.
  • Justificar davant les institucions finançadores l’execució dels projectes de recerca subvencionats i defensar les actuacions fetes.
  • Al·legar i recórrer les partides que hagin estar rebutjades fins aconseguir maximitzar el finançament, elaboració d’informes. Reintegraments als ens finançadors.
  • Formar, informar i assessorar al PDI en relació al requisits de justificació que seran necessaris en les actuacions de l’execució dels projectes.