Comparteix:

Compres - laboratori

Gasos purs, industrials, mescla de gasos a pressió, sòlids i líquids criogènics d'alta puresa, inclosos recipients. Material electrònic, elèctric, elements automàtics i petit equipament. Reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microscòpia. Altres

Servei de gestió d'ofertes, tramitació de compres i gestió econòmica

La UPC ha tancat acord amb empreses homologades per aquest tipus de productes. Trobareu el catàleg amb els proveïdors en aquest enllaç.

Normativa

Com tot tràmit de compra a l'administració pública, aquest està subjecte a la normativa corresponent.

En general, per qualsevol compra a la UPC cal tenir en compte:

Número de comanda: és obligatori demanar al gestor corresponent el número de comanda (document D) prèviament a l’inici de cada compra que s’hagi de facturar a la UPC. No s’acceptarà cap factura que no porti el número D corresponent.

E-factura: obligatorietat que totes les factures emeses contra el NIF de la UPC siguin en format electrònic (e-factura).

Compres superiors a 5.000 Euros: cal contactar amb el gestor corresponent per iniciar els tràmits corresponents d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic.       

[amplia informació]

 Procediment administratiu

  • Entrada del tiquet de petició del servei
  • Informe justificatiu
  • Comanda amb reserva del crèdit (document D)
  • Rebuda (i possible instal·lació) del material
  • Facturació electrònica
  • Inventari, si s'escau
[amplia informació]

 (*) Les sol·licituds de compres per als laboratoris de l'àmbit d'Òptica i optometria es realitzen aquí

.