Comparteix:

Descripció del servei

Servei de compres de la UTGCT

Adreçat a: PDI i PAS de la UPC-Terrassa

El servei de compres pot oferir consultoria, gestió d'ofertes, i tramitació de compres, segons el tipus de producte a comprar. El finançament l'aporta l'usuari o Unitat sol·licitant.

 

Productes:

  • Material d'oficina, paper i material fungible
  • Gasos purs, industrials, mescla de gasos a pressió, sòlids i líquids criogènics d'alta puresa, inclosos recipients. 
  • Material electrònic, elèctric, elements automàtics i petit equipament. 
  • Reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microscòpia. Altres
  • PCs, portàtils, audiovisuals, perifèrics i programari
  • Llibres (a càrrec del departament)
  • Viatges, transport, assegurances, lloguers de vehicles i allotjaments
  • Mobiliari, cortines

Com funciona?

Per garantir una correcta tramitació, seguiment i registre, les peticions es fan usant un sistema de tiquets. L'usuari genera un tiquet (habitualment serà una "solicitud d'assessorament") amb la descripció el més detallada possible de la compra a realitzar, el pressupost aproximat (o concret) disponible, i partida o projecte al qual imputar el cost. Les àrees de la UTG implicades, actuen per resoldre la petició i es comuniquen amb la persona sol·licitant a través del mateix tiquet, i si s'escau, també amb les persones autoritzadores.

[ampliar informació]

.